Periaatteet ja edut

Omakotitalon eristys ekosprayn avulla

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää polyuretaanista valmistettujen rakennuseris-teiden käyttöä, valvoa alalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoit-tamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan teknistä ja taloudellista kehitystä ja lain-säädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvon-tatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.

 

PU Eristeteollisuus ry                           Sähköposti: heikki.tolonen (a) pueristeet.fi
PL 27, 12100 Oitti                                Puh: 040 532 2350

Lisätietoja tuotteista yhdistyksen jäseniltä.

Hyödyllisiä linkkejä: