Kylmätekniikka

PU-elementeillä saadaan aikaan erittäin tiiviitä kylmätiloja. Esimerkiksi elintarvike- ja kalanjalostustehtaissa kylmäputkistojen eristeenä käytetään yleisesti PU-eristeitä. PU-eristeillä eristetyn kylmätilan lämpö voi vaihdella -40 asteesta +40 asteeseen.

Erityisen kuumiin tai kylmiin olosuhteisiin on kehitetty omat paikalla valettavat tai ruiskutettavat PU-eristeensä. Kaukolämpöverkon käyttölämpötila saattaa olla jopa +120 °C ja nesteytetyn luonnonkaasun lämpötila jopa alle -165 °C.

Kylmähuone, Hermetel

Kylmäkontti, Hermetel