PU eristeet

Kerrostalon eristys Ekosprayllä

eli polyuretaanieristeet ovat yleisesti tunnettuja pinnoittamattomia tai pinnoitettuja eristelevyjä, jotka ovat valmistettu polyuretaanista. Polyuretaanieristettä on lisäksi monissa tutuissa tuotteissa, kuten jääkaapeissa, pakastimissa ja koko elintarviketeollisuuden kylmäketjussa. Teollisessa ra-kennuselementtien valmistuksessa PU eristeitä käytetään monessa kohteessa, kuten katto- ja seinäelementtien valmistukseen. Lähes aina tehdasvalmisteinen PU eriste on metallilevyn tai alumiinilaminaatin peittämä ja se heikentää matkapuhelinten kuuluvuutta.

Ruiskutettava PU eriste

PU eriste voidaan myös ruiskuttaa asennuskohteeseen.  Koska ruiskutettavan PU eristeen pinnalla ei ole alumiinikalvoa tai muuta radioaaltoja häiritsevää pinnoitetta, niin se ei heikennä matkapuhelinliikennettä. Ruiskutuksia suorittavat urakoitsijat kautta maan.

Ruiskuttamalla PU eriste muodostaa täysin tiiviin ja yhtenäisen eristekerroksen; höyrysulku, tuu-lensuoja ja tuki rakenteelle yhdellä asennuskerralla. Se liimautuu lähes kaikille pinnoille ja sen asennuksessa ei tarvita pohjan tasoitusta, kiinnikkeitä, levyjen sahausta eikä saumavaahdotuk-sia. Se voidaan ruiskuttaa muotoja seuraten epätasaiselle pinnalle. Ruiskutettava PU-eriste muodostaa tiiviin ja yhtenäisen eristeen sekä kosteussulun rakenteille. Se suojaa rakenteita kosteudelta, homeelta ja mätänemiseltä.

PIR ja PUR eristeet ovat molemmat PU eristeitä

PIR- ja PUR-eristeet on tyypillisesti tehdasvalmisteisia pinnoitettuja eristelevyjä. Suomessa tunnettuja tuotenimiä ja valmistajia ovat Recticel, Termater Eristeet ja SPU, joiden tuotteet ovat PU-eristeitä. Osa PU-eristeiden valmistajista markkinoivat hybridituotteitaan PIR-eristeiksi. PIR on palo-ominaisuuksiltaan hieman parempi kuin PUR, mutta molempien itsesyttymislämpötila on noin 400 astetta ja molempien palokuorma on 24 MJ/kg. Pinnoittamaton PIR on aina E-luokan meteriaali. Pinnoittamaton ja hyvin palosuojattu PUR täyttää myös E-luokan kriteerit. Erilaisilla pinnoitteilla saavutetaan parempia luokkia, kuten C-s2,d0 tai B-s1,d0. Hyvin palosuojattu PUR on lähes yhtä hyvä kestämään kuumuutta ja paloa, kuin PIR. PU-eristeet ovat aina osa rakennetta ja siksi aina paloteknisiä ominaisuuksia tarkastellessa pitää ottaa huomioon pinnoitemateriaalit ja koko rakenne. Esimerkkinä paloluokka EI30 voidaan saavuttaa 150 mm:n puurunkoisessa rakenteessa yhdellä 13 mm:n GEK 13V kipsilevyllä ja PUR- tai PIR-eristeellä, ulkopuolisen levyn ollessa esim. 9 mm:n tuulensuojakipsilevy.