Eristämisen hyödyt

Energiatehokkuusvaatimusten ja energian hinnan kasvaessa PU eriste tarjoaa hyvän ratkaisun rakennusten lämmöneristämiseen. PU eriste soveltuu sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Rakennuselementit, levyt, saumauseristeet, paikalla tehtävät ruiskutukset, valut, harkot ja kondenssisuojaukset ovat yleisimpiä PU eristeen käyttökohteita.

Ympäristöystävällisyys

  • PU eriste säästää 100 kertaa enemmän energiaa kuin mitä sen valmistukseen käytetään.
  • Ohut ja tehokas PU eriste säästää energiaa rakennuksen koko elinkaaren ajan.
  • Rakennuksen elinkaaren lopussa PU eriste voidaan kierrättää tai polttaa energiaksi.
  • Kevyitä ja ohuita PU eristeitä on helppo siirrellä. Useilta kuljetuksilta vältytään.

Fossiilisten polttoaineiden käyttö rakennusten lämmittämisessä aiheuttaa vuosittain mittavia hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidi puolestaan vauhdittaa maapallon lämpenemistä ja edesauttaa ilmastonmuutosta.

Ilmastonmuutosta voidaan hidastaa käyttämällä uusiutuvaa energiaa, mutta sen lisäksi on hyvä pyrkiä myös vähentämään energiankulutusta. Rakennusten kohdalla kulutuksen vähentäminen tapahtuu yksinkertaisimmillaan eristämällä rakennukset kunnolla.

Energiatehokkuus ja taloudellisuus

Hyvä lämmöneristys on yksinkertaisin ja kustannustehokkain tapa lisätä rakennuksen energia-tehokkuutta. Oikeanlainen lämmöneristys kestää rakennuksen koko eliniän ilman huoltoa ja maksaa itsensä muutamassa vuodessa takaisin pienemmän energialaskun myötä. Se näkyy rakennuksen lämmitys- ja jäähdytyskulujen pienenemisenä.

Miellyttävä asuinympäristö

Riittävä lämmöneristys takaa sen, että kosteus, kylmyys ja veto pysyvät loitolla ja asunnon lämpötila on helppo pitää tasaisena. Tasainen lämpötila puolestaan lisää asumismukavuutta.