Mitä polyuretaani on?

Polyuretaani vaahdon nousu

PU eriste -termi tarkoittaa ryhmää eristemateriaaleja, jotka pohjautuvat polyuretaaniin (PUR) tai polyisosyanuraattiin (PIR). PU eriste on solumuovieriste, jolla voidaan toteuttaa ohuempia ja tii-viimpiä eristeratkaisuja kuin muilla solumuovi- tai villaeristeillä. Sen sisällä oleva kaasu parantaa eristyskykyä ja umpisoluiset PU eristeet ovat huomattavasti parempia eristeitä kuin muut solu-muovieristeet. Umpisoluinen PU eriste on myös kosteusteknisesti luotettava rakenne.

Polyuretaanin pääraaka-aineet ovat isosyanaatti, polyoli ja ponneaine. Lisäksi käytetään erilaisia apuaineita, joilla voidaan ohjata kemiallisen reaktion kulkua tai muunnella polyuretaanin ominai-suuksia.

Raaka-aineiden sekoittamisen jälkeen alkavassa kemiallisessa reaktiossa vapautuu lämpöä, jon-ka vaikutuksesta ponneaine kaasuuntuu ja seoksen tilavuus laajenee laadusta riippun 10-100 -kertaiseksi. Tuloksena on polyuretaanieriste, joka muodostuu pienistä kaasua tai ilmaa sisältä-vistä soluista.

Avosoluisten PU eristeiden eristyskyky on sama kuin muiden solumuovieristeiden eli noin 60 % umpisoluisen PU eristeen eristyskyvystä. Vesiponneaineisten PU eristeiden eristyskyky on ilman diffuusiotiiviitä pintoja sama kuin avosoluisten eristeiden eristyskyky.

PIR eriste

on kemiallisesti muunnettu polyuretaanista siten, että siinä on noin kaksinkertainen määrä isosya-naattia. Sen valmistuksessa tarvitaan erikoista PIR-katalysaattoria ja muita apuaineita, jotka tar-vitaan PIR-eristeen syntymiseen reaktiossa. Valmistusprosessin lämpötilaa nostamalla polyolin ja isosynaatin reaktiot saadaan etenemään pitemmälle, jolloin eristeen lämmönkestävyys kasvaa. Katso lisää sivun PU-eristeet lopussa.