Ominaisuudet

Omakotitalon eristys ekosprayn avulla

Alhainen lämmönjohtavuus

PU eriste on markkinoiden tehokkain eristemateriaali. Verrattuna muihin materiaaleihin sitä tarvitaan paljon ohuempi kerros samaan lopputulokseen pääsemiseksi.

Parhaimmillaan PU eristeen lämmönjohtavuus on 0,023 W/mK. PU eristeen hyvä lämmöneris-tyskyky perustuu sen umpisolurakenteeseen sekä vaahdotusprosessin yhteydessä soluihin jäävään kaasuun, jonka lämmönjohtavuus on vain noin puolet ilman lämmönjohtavuudesta.

Kestävyys ja muodon pysyvyys

PU eristeen käyttöikä rakentamisessa on yli 100 vuotta. Se säilyttää eristyskykynsä ja muotonsa muuttumattomana vuodesta toiseen.

Hyvät lujuusominaisuudet

Polyuretaanieriste poikkeaa olennaisesti useimmista muista eristemateriaaleista lujuusominai-suuksiltaan. Polyuretaanin puristus-, veto-, ja leikkauslujuutta voidaan käyttää rakenteellisesti hyödyksi. Esimerkiksi sandwich-seinä- ja kattoelementeissä sekä puurunkoisissa seinäelemen-teissä PU eriste estää runkotolppien nyrjähdykset ja jäykistää koko seinän levyrakenteeksi.

Kevyiden PU eristeiden puristuslujuus on 100-200 kPa ja vetolujuus 150-1250 kPa. Raskaampien laatujen arvot voivat olla 2-3 kertaa suuremmat.

Keveys

PU eriste on kovuudestaan ja lujuudestaan huolimatta kevyt materiaali. Sen tiheys on yleensä
35 – 45 kg/m3. Esimerkiksi teräsohutlevyllä pinnoitettu 80 mm paksuinen PU eriste painaa vain 12,5 kg/m2.

PU eristeiden keveyden ansiosta koko rakennuksen paino on pienempi. Tällä on merkitystä rakennuksen perustusten ja rungon mitoituksessa. Materiaalin alempi paino tuo säästöjä myös kuljetuksen ja asennuskaluston osalta.

Veden ja kosteuden sietokyky

PU eriste kestää hyvin kosteutta. Eristelevyt pinnoitetaan käyttötarkoituksen mukaan ja liitetään toisiinsa erityisellä teippauksella ja rakenteisiin saumausvaahdolla. Hyvin tehty liitos varmistaa tiiviin ja kosteutta läpäisemättömän rakenteen.

Kosteus voi vaikuttaa polyuretaanin lämmönjohtokykyyn ainoastaan, jos voimakas vesihöyryn paine jatkuu vuosikausia ilman että rakenne pääsee välillä kuivumaan.

Tiiviys

Polyuretaani on tiivis eriste. PU eristetyissä taloissa ilmanvaihtoluvut ovat yleensä hyvin pieniä, aina alle 0,5 l/h. Umpisoluisella ruiskutettavalla PU-eristeellä saadaan täysin tiiviitä rakenteita. Ruiskutettava spray-eriste liimautuu rakenteeseen tiukemmin kuin saumausvaahto. Rakennus-tavasta riippuen muita eristemateriaaleja käytettäessä luvut vaihtelevat tyypillisesti välillä 1-15 l/h.

Palo-ominaisuudet ja lämmönsieto

Polyuretaanin palo-ominaisuuksiin kuuluvat mm. itsestään sammuvuus sekä palon leviämistä ja uudelleen syttymistä hidastava pinnan hiiltyminen.

PU eriste ei sula palon yhteydessä eikä siitä tipu paloa levittäviä pisaroita. Se kestää jatkuvasti +100 – +140 asteen lämpötilaaja hetkellisesti jopa +250 asteen lämpötilaa. Syttymislämpötila on noin +300 astetta ja itsesyttymislämpötila yli +400 astetta. Polyisosyanuraatti (PIR) on paloteknisesti hieman polyuretaania (PUR) parempaa.

Kemiallinen kestävyys

PU eriste on kemiallisesti hyvin kestävää. Se kestää liuottimia joita esiintyy mm. liimoissa, bitumi-liuoksissa ja -tahnoissa, puunsuoja-aineissa, tiivistysmassoissa ja pistehitsausaineissa. PU eriste kestää tiivistyskalvojen sisältämiä pehmittimiä, polttoaineita, mineraaliöljyjä, laimeita happoja ja emäksiä sekä pakokaasujen ja teollisuusilmaston vaikutuksia.

PU eriste ei mätäne, homehdu eikä pilaannu. Se on hajutonta ja fysiologisesti haitatonta. Kemiallisesti polyuretaani on neutraalia.

Säästöjä kustannuksissa ja asuintilassa

Rakentamisessa voidaan säästää jopa tuhansia euroja käyttämällä villaeristeiden sijaan PU eristeitä. Passiivitaloissa ohuet rakenteet säästävät myös rakennuksen bruttopinta-alaa. Korjausrakentamisessa PU eristeillä saadaan käyttöön enemmän asuintilaa, mikä nostaa rakennuksen arvoa.

Polyuretaani on elinkaarikustannuksiltaan edullisin lämmöneriste matalaenergiarakennuksissa. Sen korjaustarve rakennuksen elinkaaren aikana on erittäin vähäinen.

Ekologinen valinta

PU eristeet säästävät energiaa rakennuksen koko elinkaaren ajan. Rakennuksen elinkaaren lopussa ne voidaan kierrättää tai polttaa energiaksi.