Ruiskutettavat PU eristeet

Kerrostalon eristys Ekosprayllä

PU eriste voidaan myös ruiskuttaa rakennuksen kattoon, seinään tai ryömintätilalliseen alapoh-jaan. Ruiskutuksen suorittavat alan urakoitsijat. Se tiivistää rakennuksen ilmanvuotokohdat ja muodostaa täysin saumattoman eristeen koko rakennuksen ympäri. Sillä ei ole matkapuhelin-liikennettä haittaavaa alumiinikalvoa.

Tuulettuvassa lattiarakenteessa uudisrakennuksiin voidaan laittaa heti alusta alkaen PU eristettä ja jälkikäteen ruiskuttaa eristettä alapuolelta. Ruiskutuksen tekee alan urakoitsija.

Umpisoluisen ruiskutettavan Ekospray 40E PU eristeen tiheys on 40 kg/m3 tai korkeampi. Sen lämmönjohtavuus on jopa 0,025 W/mK ja vesihöyryn läpäisevyys on 0,5 x 10-12 kg/m2sPa, joten sitä on turvallista käyttää lähes kaikissa rakenteissa paksuna eristekerroksena ilman höyrysulkua tai kosteusteknistä riskiä.  Jo 35 mm:n eristekerros antaa riittävän vesihöyryn vastuksen normaa-lille asuinrakennukselle.

Avosoluisen ”hengittävän” ruiskutettavan PU eristeiden eristyskyky on vastaava kuin muilla kevyillä avosoluisilla solumuovieristeillä tai villarakenteilla. Niitä voidaan rakenteesta riippuen käyttää höyrysulun kanssa tai ilman. Rakenteista ilman höyrysulkua tulee tehdä aina ennen asennusta kosteustekninen tarkastelu.

Avosoluisia spray-eristeitä voidaan käyttää myös äänen absorptioaineena tiloissa, joissa pintamateriaalit eivät muuten vähennä kaikua tai melua.

Puukoolatun seinän ekosprayeristys

Puukoolattu seinä

Yläpohjan ekosprayeristys

Yläpohja

Säiliön pohjan ekosprayeristys

Säiliön pohja ruiskutettu alhaalta

Kompostorin eristys ekosprayllä

Kompostori eristettynä