Valettavat eristeet

Kerrostalon eristys Ekosprayllä

Urakoitsijat

Umpisoluisilla valuvaahdoilla voidaan valmistaa tukevia, tiiviitä, molemmilta puolilta kiinnivaahdo-tettuja seinä- tai lattiarakenteita. Valupaineen vuoksi umpisoluiset vaahdot soveltuvat vain muu-ratuille tai muuten tukeville seinä- tai lattiarakenteille.

Lattioiden alle valettavalla PU-eristeellä voidaan nostaa ja oikaista lattioita jopa kymmeniä senttejä ja samalla parannetaan lattioiden lämpöeristystä vastaamaan paremmin nykyisiä energiansäästötavoitteita.

Avosoluisten ”hengittävien” valuvaahtojen eristyskyky on vastaava kuin muilla kevyillä avo-soluisilla solumuovieristeillä tai villarakenteilla. Niitä voidaan rakenteesta riippuen käyttää höyrysulun kanssa tai ilman. Rakenteista ilman höyrysulkua tulee tehdä aina ennen asennusta kosteustekninen tarkastelu.

Avosoluiset valuvaahdot muodostavat vain pienen valupaineen, joten niitä voidaan käyttää myös kevyissä puurakenteissa ja isojen pinta-alojen kohteissa ilman, että rakenteille aiheutetaan me-kaanisen vaurioitumisen vaaraa.