Urakoitsijapäivät 31.1.2013

21.2.2013

PU Eristeteollisuus ry järjesti ruiskutettavan       PU-eristeen yrittäjille suunnatun Urakoitsijapäivän torstaina 31.1.2013. Tapahtuman valmisteluista vastasivat PU Eristeteollisuuden Heikki Tolonen ja Kimmo Siivonen sekä TTY:n rakennustekniikan laitos. Asiantuntijaesitelmän rakennusfysiikasta piti tutkimusjohtaja professori Juha Vinha.

Vinha kertoi esityksessään TTY:llä tehdyistä tutkimuksista kuten Frame projektista ja sen tuloksista, sekä ohjeista turvalliseen eristämiseen. Hän otti kantaa myös rakennusten tiiviyteen ja kosteusongelmiin sekä niiden rakennuksille mukanaan tuomiin haasteisiin ja sisäilman laatuun. Vinhan mukaan tietoa ja osaamista oikeista ja tutkituista rakenteista pitää välittää rakennusalalla toimiville. Näin vältetään kosteusongelmat ja saadaan rakenteiden tiiviys oikealle tasolle. Tilaisuus kuvasti omalta osaltaan halua saada tietoa oikein ja laadukkaasti toteutetusta rakentamisesta.

Kimmo Siivonen PU Eristeteollisuus ry:stä esitteli pientalon lisäeristämistä sekä teräsrunkoisen omakotitalon. Lisäksi käytiin läpi spray vaahdon teknisiä ominaisuuksia. Heikki tolonen PU Eristeteollisuus ry:stä kertoi vuoden 2012 lopulla standardin EN 14135-1 ja -2 hyväksymisestä ja että se tulee voimaan kuluvan kevään aikana. Nyt kun standardi on olemassa ja Suomessa vaaditaan 1.7.2013 alkaen CE-merkintää, niin myös ruiskutettavilla PU-eristeillä tulee olla kesästä alkaen CE-merkintä. Tolonen kertoi myös CE-merkinnän asettamat vaatimukset urakoitsijoille, sekä että Oittiin on perustettu laboratorio, joka tekee laadunvalvontamittauksia kaikenlaisille solumuovituotteille.

Urakoitsijapäivien teemat venyivät keskusteluissa odotettua pidemmiksi ja päätettiin jatkaa Urakoitsijapäiviä yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 13.3. Heurekan Tiedekeskuksessa.

P1020170netti

 

vtt-raportti VTT:n raportti ruiskutettavan PU-eristeen Ekospray paloturvallinen käyttö kerrostalojen julkisivuissa