Ruiskutuslaadut

Kerrostalon eristys Ekosprayllä

Ruiskutettava PU eriste

Ruiskutettavalla umpisoluisella polyuretaanieristeellä on hyvä lämmöneristyskyky, parhaimmillaan Ekospray 40E jopa λd = 0,025 W/mK. Uusien rakennusmääräysten mukainen eristyskyky seinään saadaan 15 cm:n eristekerroksella.

Ruiskutettava PU eriste Ekospray 40E on umpisoluinen solumuovieriste ja sen vesihöyryn läpäisevyys on vain 0,5 x 10-12 kg/m2sPa, joten se on turvallinen käyttää lähes kaikissa rakenteissa ilman höyrysulkua tai kosteusteknistä riskiä. Ulkopuolinen kosteus ei heikennä ruiskutettavan PU eristeen lämmöneristävyys- tai lujuusominaisuuksia.

PU eristeiden kemiallinen kestävyys on hyvä. Ne soveltuvat käytettäväksi kaikkien rakennus-
materiaalien kanssa ja kestävät useimpia liuottimia, happoja ja emäksiä. Ruiskutuksen yhtey-dessä syntyy ilmaan hajuhaitta, joka on peräisin polyolin sisältämästä kiihdyttimestä. Työmaalla on järjestettävä työsuorituksen aikana ja sen jälkeen hyvä tuuletus.

Palosuojattu PU eriste ei ylläpidä palamista ja se saavuttaa paloluokituksen E. Palosuojaamaton PU eriste on F-luokan rakennusmateriaali. Palonsuojamaalilla parannetaan palonsuojausta ja kipsilevyä tai palonsuojalaastia käyttämällä saavutetaan palosuojatun PU eristeen kanssa koko rakenteelle paloluokitus B-s1,d0.

Ruiskutettava PU eriste liimautuu rakenteisiin muodostaen saumattoman eristeen myös monimuotoisiin rakenteisiin.

Seinän eristys ekosprayllä

Valettavat PU eristeet

Umpisoluinen PU eriste voidaan myös valaa seinärakenteisiin tai koteloihin valettavilla laaduilla, joilla voidaan valmistaa tukevia, tiiviitä ja molemmilta puolilta kiinni vaahdotettuja seinä- tai lattiarakenteita. Valupaineen vuoksi eriste soveltuu vain muuratuille tai muuten tukeville seinä- tai lattiarakenteille.

Kevyet valettavat ja ruiskutettavat PU eristeet ovat avosoluisia PU eristeitä, joiden eristyskyky on noin 60 prosenttia umpisoluisen PU eristeen lämmöneristyskyvystä. Niiden paino on vain 10 – 20 kg/m3 ja ne vastaavat eristävyydeltä muita kevyitä avosoluisia solumuovieristeitä tai villarakenteita. Lämmönjohtavuus on avosoluisille PU eristeille on laadusta riippuen 0,035 – 0,038 W/mK.

Avosoluiset PU eristeet ovat kevyitä, pehmeitä ja hengittäviä. Niiden vesihöyryn läpäisevyys on noin 1,0 x 10-9 kg/m2sPa. Avosoluisia PU eristeitä voidaan rakenteesta riippuen käyttää höyrysulun kanssa tai ilman. Rakenteista, joissa ei ole höyrysulkua, tulee tehdä ennen asennusta kosteustekninen tarkastelu.

Kevytvalu muodostaa vain pienen valupaineen, joten sitä voidaan käyttää myös kevyissä puurakenteissa ja isojen pinta- alojen kohteissa ilman, että rakenteille aiheutetaan suurta mekaanista painetta.

Kevytspraytä voidaan käyttää myös äänen absorptioaineena tiloissa, joissa pintamateriaalit eivät muuten vähennä kaikua tai melua.

Lattioiden nostoon ja oikaisuun on kehitetty omat PU eristeensä. Lattioiden alle valettavalla PU eristeellä voidaan nostaa ja oikaista lattioita jopa kymmeniä senttejä ja samalla parannetaan lattioiden lämmöneristystä vastaamaan paremmin nykyisiä energiasäästötavoitteita. Menetelmää voidaan käyttää maanvaraisissa liike- ja teollisuusrakennuksissa ja pientaloissa.